Algemene voorwaarden

 

Eigenaar van de website

De website www.airballoonig.be is eigendom van Airballooning Steven Ongena

Airballooning Steven Ongena

Hooimanstraat 20
9112 Sinaai

E-mail: airballooning.ongena@gmail.com

IBAN: BE62000383767261

BIC: BPOTBEB1

Gebruiksvoorwaarden

Aankoop van een cadeaubon en boeken van een ballonvaart:

Hoe een cadeaubon aankopen?

  • Dit kan online via de website van Airballooning.be

  • Telefonisch

  • Via e-mail

Na de aankoop van een cadeaubon via één van de bovenstaande mogelijkheden heeft de klant 3 dagen de tijd om het totale bedrag over te maken op de bankrekening van Airballooning steven ongena. Na de betaling zal de cadeaubon per post of persoonlijk aan de klant worden bezorgd indien er geen betaling plaatsvond zal er ook geen cadeaubon overhandigd worden. Na betaling van deze som is een annulering niet meer mogelijk. Het is niet mogelijk om na de aankoop van een cadeaubon een terugbetaling te eisen.

Airballooning steven ongena zal rekening houden met de gewenste datum waarop de klant de ballonvaart wil laten doorgaan, doch dit kan niet gegarandeerd worden omdat we weersafhankelijk zijn. Airballoonig steven ongena is als piloot verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij het uitoefen van de ballonvaart.

Het reserveren van de ballonvaart

Wanneer de klant in het bezit is van een cadeaubon zal hij/zij via de mogelijke contactwegen met Airballooning steven ongena contact opnemen. Hierbij wordt de definitieve datum waarop de ballonvaart kan plaatsvinden vast gelegd.

Indien de klant zich ziek meld of door omstandigheden niet kan deelnemen aan de vaart. Kan hij deze kosteloos verplaatsen naar een andere datum. Is de cadeaubon echter vervallen na een jaar geen contact te hebben op genomen. Mits een vergoeding van 25 euro per passagier te betalen. Zal de cadeaubon een jaar verlengt worden. Zo niet, dan zal de cadeaubon ongeldig worden verklaard. De klant heeft wel de mogelijkheid om de cadeaubon door te geven aan iemand anders zodat de ballonvaart wel kan doorgaan op de afgesproken datum.

Airballooning steven ongena kan ten alle tijden de afgesproken datum van de ballonvaart verplaatsen. Dit kan gebeuren wanneer de weersomstandigheden (die ingeschat worden door de piloot) niet geschikt zijn of wanneer bijvoorbeeld de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Een eventuele tijdelijke wijziging van de reglementering in het luchtruim kan hier ook tot een verplaatsing van de ballonvaart zorgen. (dit wordt dan wettelijk opgelegd door de luchtvaart autoriteiten)

Geldigheid van de cadeaubon

Een cadeaubon is na de datum van uitgifte maximum 1 jaar geldig. Na 1 jaar vervalt de geldigheid. Een terugbetaling van een cadeaubon zal nooit gebeuren. Wanneer de vervaldatum overschreden is doordat de ballonvaart meerdere malen werd verplaatst dan zal Airballooning zelf een beperkte verlengde geldigheidstermijn aan de cadeaubon toekennen.

Indien er een klant opdaagt met een cadeaubon die nooit betaald is zal deze bon ongeldig zijn. Nagemaakte of gekopieerde cadeaubonnen zijn bij wet niet geldig. Wanneer er een vermoeden van vervalsing is zal Airballooning steven ongena de bevoegde diensten hiervan op de hoogte brengen.

De uitvoering van de ballonvaart

Airballoonig steven ongena zal ten alle tijden een professionele en zorgvuldige ballonvaart aanbieden aan de klant. Rekening houdend met de weersomstandigheden die op voorhand nooit exact te bepalen zijn kan het voorkomen dat een ballonvaart niet op de gewenste manier verloopt. Neem hierbij als voorbeeld dat de wind plotseling uit een andere richting komt dan voorspeld of het weer is zodanig gewijzigd dat de veiligheid niet meer kan gegarandeerd worden. In alle mogelijke gevallen kan de piloot de beslissing nemen om de ballonvaart vroegtijdig stop te zetten. Dit om de veiligheid van de passagiers te waarborgen. Enige terugbetaling van de cadeaubon zal niet aanvaard worden.

Wanneer de ballonvaart vóór het opstijgen van de luchtballon afgebroken wordt zal er een nieuwe datum afgesproken worden met de klant. De geldigheid van de cadeaubon zal blijven gelden tot de vervaldatum op treed.

Vóór aanvang van de ballonvaart zal de passagier een uitgebreide briefing krijgen over het verloop van vóór, tijdens en na de ballonvaart. Hierbij wordt er van de passagier verwacht dat hij een verzekeringsformulier invult en ondertekend. Het niet akkoord gaan met de inhoud van het formulier of het niet onderteken betekent dat de ballonvaart niet kan plaatsvinden!

De passagiers kan enkel beroep doen op de verzekering enkel en alleen bij een fout die gemaakt werd door de piloot vb. een inschattingsfout bij het opstijgen of landen. Het zorgvuldig nakomen van de bevelen van de piloot vóór, tijdens en na de ballonvaart zijn van cruciaal belang!

Door deelname aan de ballonvaart aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor lichte verwondingen (stoten, schaven, enz...), voor het verlies en besmeurd raken van persoonlijke uitrusting, mobiele telefoons , foto toestellen, kledingstukken, camera's,...

Publicatie foto’s

Tijdens de ballonvaarten worden er regelmatig foto’s genomen die de passagiers via een webpagina kunnen raadplegen en eventueel downloaden. Deze foto’s zijn publiek toegankelijk en kunnen eventueel ook gebruikt worden om te publiceren op de website van Airballooning steven ongena.

De passagiers die hiermee niet instemmen worden verzocht Airballooning steven ongena hiervan in kennis te stellen vóór aanvang van de ballonvaart.

Geschillen, Rechtskeuze en bevoegdheid

Alle geschillen en vorderingen met betrekking Airballooning steven ongena vallen onder het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Airballooning steven ongena gevestigd is zijn bij een geschil bevoegd.